Uw makelaar voor Son en Breugel e.o.
0499-472572

Verkooptraject


Voortraject:
- Introductie
- Opname woning
- Vaststellen bouwkundige staat woning

Recherche:
- Bestemmingsplan
- Milieuaspecten
- Vereniging Van Eigenaren
- Kadastraal onderzoek
- Andere mogelijke belemmeringen

Bepalen verkoopstrategie:
- Nauwkeurige waardebepaling
- Bepalen doelgroep
- Checken eigen zoekers
- Optimaliseren presentatie woning
- Mediakeuze

Afficheren/adverteren:
- Ontwikkelen brochure woning
- Aanbieden woning op www.funda.nl
- Aanbieden woning op www.KruijswijkMakelaardij.nl
- Adverteren

Informeren en bezichtigen:
- Informeren potentiële kopers
- Begeleiden bezichtigingen
- Screenen belangstellenden
- Bepalen onderhandelingstactiek

Onderhandelen:
- Evalueren biedingen
- Beoordelen draagkracht bieders
- Onderhandelen

Overeenkomst:
- Vastleggen mondelinge overeenkomst
- Opstellen koopovereenkomst inclusief roerende zaken
- Controleren aanbetaling
- Informeren notaris

Afhandeling:
- Bewaken ontbindende voorwaarden
- Leveren stukken aan notaris
- Controleren transportakte
- Inspectie woning
- Aanwezig bij de notariële overdracht

 Nazorg:
- Na de afhandeling blijft Kruijswijk Makelaardij uw aanspreekpunt voor al uw onroerend goed zaken.