Uw makelaar voor Son en Breugel e.o.
0499-472572

Taxaties

Men zegt wel eens "de waarde is wat de gek ervoor geeft". Tot op een zekere hoogte is dat waar: elk huis heeft een subjectieve waarde. Alleen zal die subjectieve waarde voor de eigenaar anders zijn dan voor de potentiële koper. Daarom zal er op een bepaald moment toch een objectieve waarde vastgesteld moeten worden. 

De makelaars van Kruijswijk Makelaardij zijn niet alleen bevoegd tot het taxeren van uw onroerend goed, ze zijn er ook zeer ervaren in. 

U kunt verwachten dat het pand wordt bekeken op onder andere gebreken en andere minder wenselijke factoren, ligging, bezonning, bouwwijze, onderhoudstoestand, courantheid etc.

Het doel van de taxatie kan onder andere zijn:

•Aankoop- of verkoopbeslissing;

•Financiering van de woning / bedrijfsonroerend goed;

•Verzekering van de woning / bedrijfsonroerend goed;

•Bezwaarschrift WOZ-waarde;

•Minnelijke waardering t.b.v. successie; 

•Gezamenlijke waardering met Belastingdienst;

•Etc.

Ongeacht voor welk doel u een taxatie nodig heeft, Kruijswijk Makelaardij zorgt ervoor dat u een passend taxatierapport krijgt op basis waarvan u de juiste beslissing kunt nemen.